Historisch luchtfoto van de Eendenkooi van Asjes

Boerderij van Asjes luchtfoto van de RAF 26 februari 1945 900

Naar aanleiding van een artikel over de Eendenkooi van Asjes in de Castricummer ontvingen we een bericht van de heer Hans van Weenen. Hij zond ons een luchtfoto genomen door de Royal Airforce op 26 februari 1945.
Op deze foto is de eendenkooi te zien en linksonder de boerderij van Albert Asjes.

Eendenkooi in ere hersteld

LEADFOTO Eendenkooi hersteld 700x282

Castricum – De Eendenkooi van Asjes, die verscholen ligt achter de Laan van Albertshoeve en grenst aan het park Hendriksveld, is jarenlang verwaarloosd totdat de gemeente in 2020 het beheer overdroeg aan de Stichting Natuur Instituut. Sindsdien is er door een grote groep vrijwilligers hard gewerkt aan het herstel. Afgelopen zaterdag mocht wethouder Falgun Binnendijk de eerste handeling verrichten voor het uitgraven van een vangpijp.

Read more: Eendenkooi in ere hersteld

Werkbezoek bij de eendenkooi van Asjes

werkbezoek

CASTRICUM - Afgelopen week was wethouder Falgun Binnendijk op werkbezoek bij de eendenkooi van Asjes in Castricum. In januari 2020 is de eendenkooi overgedragen aan de stichting Natuur Instituut en de wethouder was enorm verrast dat al zoveel van de voorgenomen plannen zijn gerealiseerd.

Read more: Werkbezoek bij de eendenkooi van Asjes

Eendenkooi van Asjes

Het beheer van “Eendenkooi van Asjes” aan de Laan van Albertshoeve is door de gemeente overgedragen aan de Stichting Natuur Instituut.  Deze organisatie gaat voortaan zorgdragen voor beheer, onderhoud, educatie en voorlichting over deze eendenkooi.

De eendenkooi is in de dertiger jaren aangelegd door Albert Asjes uit liefhebberij om naar vogels te kijken. Behalve de naam van de eendenkooi verwijst ook de straatnaam Laan van Albertshoeve nog naar zijn voormalige boerderij.

Het onderhoud van een eendenkooi is arbeidsintensief en vereist speciale kennis. De gemeente is blij een goede partij te hebben gevonden, die de eendenkooi gaat voortzetten. Anton van Riel, voorzitter van het Natuur Instituut, laat weten “dat eendenkooien een belangrijke plaats innemen bij het streven naar biodiversiteit en ecologie. Uiteraard vormen eendenkooien ook een belangrijk onderdeel van ons historisch erfgoed, dat behouden moet blijven.”

Het Natuur Instituut gaat in de eendenkooi starten met een nieuwe vrijwilligersgroep. Toegewijde vrijwilligers kunnen zich hiervoor aanmelden via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Er wordt straks gewerkt aan het herstel van de takkenwanden, houtopstanden, knotten van wilgen en het maaien van riet. Ook het achterstallig ecologisch onderhoud rondom de kooiplas zal worden aangepakt. In het rondom liggende kooibos zal een goed beheer van hakhout, knotwilgen, stinsenplanten, struiken en rietbeheer zorgen voor een hogere biodiversiteit van planten, amfibieën, insecten en behalve eenden, ook veel zangvogels gaan opleveren.

In de toekomst zullen ook de vangpijpen van de eendenkooi worden hersteld. “Niet om eenden te vangen, hoor,” zegt Anton, “maar om het ambacht van kooiker te kunnen demonstreren.” Voor de basisscholen in de gemeente Castricum heeft het Natuur Instituut een boeiend lespakket klaarstaan met daarin verwerkt een bezoekje aan de eendenkooi. Ook inwoners van Castricum kunnen straks buiten de broedperiode onder begeleiding een kijkje achter de (letterlijke) schermen van de kooiker nemen, als de eendenkooi en het kooibos zijn hersteld en ingericht. 

Het benodigde geld komt voor een gedeelte van de gemeente. De rest hoopt het Natuur Instituut te financieren uit fondsen, sponsoring en donaties. “Omdat het beheer nu onder een stichting valt en niet meer onder de gemeente, is het voor andere partijen veel makkelijker om donaties te doen. Bovendien zijn ze aftrekbaar.”

Het Natuur Instituut is een professionele organisatie die zich inzet voor méér natuur en een beter milieu. Alle professionals (o.a. biologen, ecologen, natuurgidsen, bestuursleden) zetten zich geheel vrijwillig en onbezoldigd in. Het Natuur Instituut is met name actief in Utrecht, Noord-Holland en de Waddenzee. Ook de aangesloten werkgroepen, verenigingen of natuurgroepen zetten zich vrijwillig in door bijvoorbeeld bewonersinitiatieven in het groen, landschapsonderhoud, flora- en fauna-onderzoek, landschapsbescherming, cursussen, excursies of lezingen.
Zie voor meer informatie: www.natuurinstituut.nl.

Onderhoudswerkzaamheden in beeld

Onderhoud Eendenkooi01 TEKST 500x282
Onderhoud Eendenkooi02 TEKST 500x282
Onderhoud Eendenkooi03 TEKST 500x282